Opinia o pracowniku – jak napisać?

Opracowując opinię o pracowniku należy skupić się przede wszystkim na kompetencjach miękkich opisywanej osoby, w mniejszym stopniu na doświadczeniu i umiejętnościach, które przecież mogą zostać przedstawione w CV.

Podczas oceny pracownika bierze się pod uwagę umiejętność pracy w zespole i rozwiązywania konfliktów, kreatywność i zdolność do wychodzenia z właśną inicjatywą, zdolność do pracy pod presją czasu, umiejętność właściwego gospodarowania czasem własnym i współpracowników.

Opis tych umiejętności przyda się, gdy pracownik będzie szukał nowej pracy. Wówczas potencjalny pracodawca będzie miał o kandydacie znacznie większą wiedzę niż na podstawie przesłanego CV i listu motywacyjnego.

Co istotne, opinia o pracowniku wcale nie musi zawierać jedynie pozytywnych uwag. Jeżeli pracownik posiada pewne słabe strony, autor opinii ma prawo o nich wspomnieć. Z możliwości tej niestety często pracodawcy rezygnują. Wileu nawet nie troszczy się o to, by samodzielnie napisać taką opinię – ściągają gotowe wersje z internetu.