Jak odzyskać pieniądze z Amber Gold

Dla osób, które zostały poszkodowane w sprawie Amber Gold, przygotowano krótki przewodnik sugerujący co powinny zrobić, jeżeli ulokowały środki w tej piramidzie finansowej. Działania, które można podjąć w celu choćby częściowego zaspokojenia potrzeb, przedstawiono poniżej. Przede wszystkim warto zadbać o odpowiednie wsparcie prawne. W dość skomplikowanej i niecodziennej sprawie Amber Gold prawnik jest nieodzowny jako reprezentant, pośrednik i doradca klienta.

Sprawę zgłaszać można na gruncie cywilno-prawnym lub karnym. W pierwszym przypadku, roszczenia będą uzależnione od tego, czy sąd rozpoznający wniosek o upadłość Spółki Amber Gold się do niego przychyli. Gdy upadłość zostanie ogłoszona, wierzyciele będą mieli ściśle oznaczony w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości czas na zgłoszenie swoich wierzytelności. Przepisy nakazują, aby zgłoszenie zostało dokonane w odpowiedniej formie i zgodnie z wymogami art. 240. Należy jednak pamiętać, iż roszczenia osób poszkodowanych będą zaspokajane dopiero w IV kolejności. Przed nimi jest skarb państwa. Można również wystosować roszczenie przeciwko członkom zarządu Amber Gold z art.299. Może to wydawać się procedurą skomplikowaną jednak tak nie jest. Jest to prawdopodobnie jedyna droga mogąca zapewnić sukces w postaci odzyskania choćby części ulokowanych środków. Podzielona jest na 3 etapy, które łącznie mogą trwać do 6 miesięcy. Na etapie wszczęcia postępowania z art. 299 ksh można wystąpić do sądu o zabezpieczenie roszczenia.

Możliwość ścigania karnego, pozwala na niezależne działanie od roszczeń cywilnych. Zawiadomienie najlepiej należy skierować do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, można też to zrobić na komendzie policji lub w innym oddziale prokuratury. Za zgodą prokuratora, jako strona mamy wówczas możliwość przeglądania akt postępowania i czynnego uczestniczenia w sprawie. Pamiętajmy jednak – zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie, nie stanowi czynności zmierzającej wprost do zaspokojenia roszczeń cywilnych!